NEDERLANDS + ENGLISH
Zwi Eyal werd geboren in Utrecht als Harry Klafter. Hij overleefde als 17-jarige de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en besloot daarna om naar Erets Israël te gaan. Daar bouwde hij een nieuw leven op. Hij studeerde medicijnen en chirurgie en werkte als chirurg tijdens de vele oorlogen na de oprichting van de staat Israël in 1948. Petra van der Zande heeft zijn levensverhaal beschreven in ‘Een open deur’.
Vijftien jaar is Harry Klafter als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Tijdens een vluchtpoging wordt zijn vader door de Gestapo gevangengenomen. Zijn broer Freddy en zijn moeder worden op transport gesteld naar naar Westerbork moeten. In september 1944 ontsnapt Harry met zijn broer uit Westerbork. Alleen zijn moeder keert na de oorlog uit Theresienstadt terug; zijn vader is in Auschwitz vermoord.

Via de ‘illegale’ immigratie komt Harry in 1946 in Mandaat Palestina terecht. Als Haganah soldaat beleeft hij allerlei hachelijke avonturen tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog. Aangemoedigd door Cheftsie, zijn toekomstige vrouw, verandert Harry Klafter zijn naam in Zvi Eyal. Hij gaat geneeskunde studeren, maar kiest er uiteindelijk voor om chirurg te worden. Hierdoor is hij nauw betrokken bij het behandelen van gewonde soldaten tijdens Israëls vele oorlogen. De nu 90- jarige (red. 2016) emeritus hoogleraar in de chirurgie kijkt met veel voldoening terug op zijn vruchtbare academische loopbaan

ENGLISH
Zvi Eyal was born in Utrecht as Harry Klafter. He survived as a17 year old one the horrors of the Second World War and then decided to go to Eretz Israel. There he built a new life. He studied medicine and surgery and worked as a surgeon during the many wars after the establishment of the state of Israel in 1948. Petra van der Zande has described his life story in “An open door”
Harry Klafter is at the age of fifteen when the Second World War erupts. During an escape attempt, his father was imprisoned by the Gestapo. Together with his brother Freddy and mother were transported to Westerbork. In September 1944, Harry escaped with his brother from Westerbork. Only his mother returns after the war from Theresienstadt. His father was murdered in Auschwitz. Through the ‘illegal’ immigration Harry ends up in Mandate Palestine in 1946. He experiences all kinds of perilous adventures as Haganah soldier during the War of Independence. Encouraged by Cheftsie, his future wife, Harry Klafter changed his name to Zvi Eyal. He is going to study medicine, but eventually chooses to become a surgeon. Because of this he is closely involved with the treatment of wounded soldiers during Israel’s many wars. The now 90-year-old (ed. 2016), professor emeritus of surgery looks back on his prolific academic career with great satisfaction.